2002 januar CORONA

18 01 2021 Rødøy kommune

Regjeringen videreførte i dag de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge. Dette og den bedrete lokale smittesituasjonen innebærer at vi får noen justeringer av de lokale tiltakene:
* Gjerøy og Nesøy skoler har digital hjemmeundervisning ut denne uken, til 22. januar.
* Barnehager og skoler drives etter prosedyrer for gult nivå.
* Begge omsorgssentrene åpner for besøk. Smittevernregler skal følges (se nedenfor).
* Svømme- og idrettshaller/gymsaler åpnes for barneidrett og kroppsøving i skolen, men ikke for voksne. Det er anbefalt å ha kroppsøving ute.
* Bibliotek og samfunnshus er stengt inntil videre.
* Rådhuset er stengt for besøkende. Sentralbordet vil være åpent som normalt, hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Direktenummer til saksbehandlere.
* Legekontoret er stengt for besøkende uten avtale. Ny vurdering gjøres 19. januar.
* Gjenbruksstasjonen er stengt inntil videre.

15 01 2021 Rødøy kommune

Rødøy kommune deler en COVID-19-oppdatering.

Nå begynner flere å bli ferdig med sin isolasjonstid, og vi gjør oppmerksom på at det er egne regler for de som oppholder seg i samme husstand som noen som er bekreftet smittet med covid-19.
For alle som deler husstand med noen som er smittet med covid-19, og selv har testet negativt, gjelder følgende: Din karantenetid varer t.o.m. fem dager etter at den siste i din husstand er ferdig med isolasjon. Hvis du utvikler symptomer underveis, må du ta kontakt med legekontoret for å avtale ny testing.

15 01 2021 Nesøy skole

Rødøy kommune deler en COVID-19-oppdatering.
·
ALLE TESTER VED NESØY SKOLE VAR NEGATIVE
I går opplyste vi om at vi ville kontrollere at vi hadde fått alle tester som var tatt i forbindelse med påvist smitte hos elev ved Nesøy skole. Alle testsvar er mottatt, og alle var negative.

EN TIL PÅVIST SMITTET, INGEN VED NESØY SKOLE OG BARNEHAGE
En person har til fått påvist smitte i dag. Dette er en kjent nærkontakt i det pågående covid-19 utbruddet. Vedkommende har vært i karantene helt siden utbruddet ble kjent, og er nå i isolasjon. Resultatet er av annengangs test, og smittesporing er gjennomført.
I forbindelse med at en elev ved Nesøy skole har påvist smitte, gjennomførte vi omfattende testing i går, mandag. Vi har mottatt bare negative testresultater. De som er testet får direkte beskjed, og vi kontrollerer igjen i morgen om det er noen utestående svar. Det ser ikke sånn ut.
De som har mottatt negativt testresultat må fortsatt opprettholde 10 dagers karantene. Utvikler du symptomer i løpet av karantenetiden, skal ny test tas. Kontakt legekontoret for vurdering.
Nesøy skole vil ha digital hjemmeundervisning ut neste uke, og barnehagen holder stengt. Gjerøy skole vil også ha digital nettundervisning en uke til. Omsorgssentrene planlegger å åpne for besøk igjen. De kommer tilbake med nærmere informasjon. Andre nasjonale og lokale tiltak gjelder fremdeles.
Det er nå totalt 20 personer som har påvist smitte i Rødøy. Av disse er 17 i isolasjon per i dag. Det er ikke meldt om alvorlig syke så langt. Alle de som har påvist smitte har fått tilbud om oppfølging hjemme av helsepersonell, ved hjelp av digital teknologi.
Vi har testet omtrent 230 personer tilknyttet utbruddet siden nyttår. Dette gir store konsekvenser i kommunen. Fremdeles er omtrent 70 i karantene.
Torsdag skal vi vaksinere de fire eller fem neste beboerne ved omsorgssentrene, og en fra personalet som jobber med pasientkontakt.
Vi understreker viktigheten av det FHI skriver om at økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien.

10 01 2021 Rødøy kommune

Kjære Rødøyfjerdinger
Jeg ønsker å komme med informasjon til dere omkring min egen helsesituasjon.
Som noen kanskje allerede vet er jeg blitt smittet av Covid-19 og er derfor i isolasjon hjemme.
Jeg har selv ikke ønsket å gå ut med denne informasjonen tidligere, fordi jeg ikke har ønsket fokus omkring min person. Fokuset i kommunen har vært og skal være på den alvorlige situasjonen vi er i forhold til smitteutbruddet.
Jeg har fulgt de nasjonale smittevernrådene, holdt meg hjemme og omgått færrest mulig, men likevel blitt smittet. Det har vært gjennomført smittesporing og mine nærkontakter er fulgt opp. Når det gjelder perioden jeg har vært syk har jeg opplevd det som en vanlig influensa. Jeg har vært forkjølet, hatt vondt i kroppen og lett feber.
Som ordfører er jeg bekymret for den alvorlige situasjonen kommunen er i. Jeg er lei meg for ikke å kunne bidra som jeg ønsker for befolkningen i Rødøy, i det viktige arbeidet som gjøres nå.
Jeg vil benytte denne muligheten til å gi honnør til alle som er involvert i arbeidet rundt smitteutbruddet. Jeg er imponert over den jobben som gjøres av kommunens ansatte både med tanke på testing, smittesporing og håndtering av smittesituasjonen. Dere gjør en fantastisk jobb, og står på dag og natt for å få kontroll. Jeg er takknemlig for at kommunen har vært godt forberedt, og for den innsatsen som legges ned i disse dager.
Jeg ønsker på denne måten å informere om min helsesituasjon. Utover dette har jeg ikke noe å meddele før jeg er frisk og tilbake på jobb igjen.
Til slutt vil jeg sende en hilsen til dere i Rødøy som er i samme situasjon som meg. Håper det går bra med dere, og at ingen blir alvorlig syke.
Ta vare på dere selv og hverandre.
Inger Monsen
Ordfører

10 01 2021 Rødøy kommune - oppdatering

Rødøy kommune deler en COVID-19-oppdatering.
INGEN FLERE PÅVIST SMITTET
Vi har i dag fått negative svar på alle utestående prøver som har tilknytning til det pågående utbruddet i Rødøy. Vi fikk også korrigering på en negativ prøve ble opplyst positiv i går – det innebærer at vi har totalt 18 påviste tilfeller i Rødøy.
Alt i alt har vi fått analysert omtrent 190 tester den siste uken.
I morgen skal vi teste barnehagebarn, elever og lærere på Nesøy skole, ettersom en elev der fikk påvist smitte i går. Vedkommende var kjent nærkontakt i det pågående utbruddet. Vi opprettholder de lokale tiltakene som allerede er innført – som hjemmeundervisning og besøksstans på omsorgssentrene – inntil prøveresultatene kommer tilbake, og vi får vurdert konsekvensen av disse.
Vi minner om karantenereglene:
* Dersom du er definert som nærkontakt med en påvist smittet person, skal du ta test og være i karantene i minst 10 dager. Er testen negativ skal du fortsatt opprettholde 10 dagers karantenetid. Utvikler du symptomer i løpet av karantenetiden, skal ny test tas.
* Dersom du er testet med mistanke om covid-19, men ikke har vært i nærkontakt med en som er smittet, eller du ikke har symptomer, kan du gå ut av karantene når testen er negativ.
* Har du symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand – det vil si at du føler deg frisk og er feberfri.
Det er hyggelig å registrere at flere av dem som har fått påvist smitte nå er på vei ut av isolasjon, etterhvert som de blir friske igjen. Også her er avstandsoppfølgingen vi tilbyr en fin støtte – den gir en god vurdering av almenntilstanden før en friskmeldes. Mange kommer også ut av karantene nå. Vi skal ikke være urolige for dette. Vi bryter smittekjeden om alle følger nasjonale og lokale føringer og råd om smittevern: å ikke ha sosial omgang, bruke hjemmekontor, holde avstand, ha god hoste- og håndhygiene, være hjemme om vi er syke, og å teste oss ved symptomer.
Vi får fem-seks nye vaksinedoser til uken. Vi fortsetter å vaksinere beboerne på omsorgsentrene så snart de kommer. Denne gangen vil også en fra personalet som har direkte pasientkontakt få vaksine.

09 01 2021 Informasjon fra Rødøy kommune

NFORMASJON TIL BERØRTE VED NESØY SKOLE OG BARNEHAGE
Samtlige barnehagebarn, elever og ansatte pålegges karantene til og med 17. januar, på grunn av påvist tilfelle av Covid-19.
Digital hjemmeundervisning gjennomføres som planlagt. Vi har direkte kontakt med foreldre til barnehagebarna om eventuelt behov.
Karantene betyr at du skal redusere kontakt med andre mennesker mest mulig, slik at videre smitte forhindres, men du behøver ikke være helt isolert. Det er ikke krav om karantene for andre du bor sammen med så lenge du fortsatt er frisk.
For informasjon om karantene se FHI om karantene og isolering https://www.fhi.no/.../coro.../fakta/karantene-og-isolering/ (les avsnitt om: Råd til deg som er pålagt karantene).
VIKTIG – Dersom du utvikler akutte luftveissymptomer i karantenetiden kan det være Covid-19. Du skal fra da isolere deg, og kontakte kommunen slik at man får gjennomfør nødvendig testing. Ta kontakt direkte med legekontoret på 75 09 88 50, eller legevakt utenom kontortid på 116 117. VIKTIG – De personer man bor sammen med skal da holde seg hjemme i karantene i påvente av prøvesvaret til det antatt smittede.
Vi ønsker også at samtlige elever i karantene, uavhengig om du har symptomer eller ikke, testes for Covid-19. Hver enkelt får derfor tilbud om dette mandag 11. januar. Vi kommer tilbake om tidspunkt.
9. januar 2021
Kriseledelsen, Rødøy kommune

09 01 2021 FLERE SMITTET

Rødøy kommune deler en COVID-19-oppdatering.

FEM NYE SMITTETILFELLER (antall oppdatert fra tre til fem)
Fem nye personer i Rødøy har fått påvist covid-19 i dag. Alle fem har allerede vært i karantene en tid, ettersom de er kjente nærkontakter i det pågående utbruddet.
Smittesporing og testing av nærkontakter er i gang. Du hører fra våre smittesporere om du er oppgitt som nærkontakt med en av de som har fått påvist smitte. Dersom du har konkrete spørsmål om din situasjon, ta kontakt direkte med smittesporingen på telefon 400 31 886.
Vi har i alt 19 påviste smittetilfeller i Rødøy, hvorav en oppholder seg i annen kommune.

09 01 2021 Ingen nye tilfeller

Rødøy kommune deler en COVID-19-oppdatering.
INGEN POSITIVE COVID-19 TESTER
Vi har ikke mottatt positive covid-19 tester i dag. Vi venter fremdeles på svar på omkring 10 tester (antall oppdatert) – av de er flere annengangs test. Status er fremdeles at 14 personer har fått påvist smitte. Disse har gått i islolasjon, en utenfor kommunen. Alle er kjente nærkontakter.
Så langt er det tatt rundt 170 tester i forbindelse med det pågående smitteutbruddet. Med så omfattende smittesporing og testing vil konsekvensene bli store, ettersom så mange må i karantene. Dette gjelder folk i flere kretser. Flere av Rødøy kommunes ansatte er berørt av smittesituasjonen, og særlig Jektvik, Gjerøy, Rødøy og Nesøy kretser. Blant annet har lærere i karantene hatt hjemmeundervisning for elevene ved tre av skolene. Butikker har holdt stengt av forsiktighetsprinsipp, men tilbudt hjemlevering eller bestilling og henting.

2021 Råkk Kafe

Viktig informasjon!
Med bakgrunn i smittesituasjonen i vårt nærområde, vil vi en stund fremover drive etter «Føre var»-prinsippet og det vil derfor medføre noen midlertidige endringer hos oss.
•Mat blir kun solgt som Take-away. Det blir derfor ikke anledning til å sitte i kafeen.
•Vi tar ikke i mot kontanter. Kun kort og vipps.
•Vær nøye med alle smittevernsregler. Vask hender eller bruk håndsprit ved ankomst.
Midlertidige åpningstider:
Mandager: Stengt
Alle andre dager: 13-16
Garnbutikken, musikkforretningen, bruktbutikken og overnattingen er også åpne.
Vi skal gjøre vårt beste for å friste dere med kaker, middager, lunsj, brød og annet som dere kan ta med hjem.
Vi vil gjerne beskytte både dere og oss selv og vil ikke bidra til økte sosiale sammenkomster.
Så håper vi dere ønsker å benytte dere av tilbudet og at smittesituasjonen rundt oss snart blir bedre, slik at vi snart kan holde vanlig åpent igjen.
1. åpningsdag er lørdag 9. januar.
Mvh Elin og Trygve.

2021 Råkk Kafe

1,2,3,4..... Vi jobber med varetelling hos oss og holder derfor stengt til og med fredag 8. januar.
Første åpningsdag er derfor lørdag 9. januar kl 12.00.Vi kommer tilbake til hvilke åpningstider det blir.
Det er mulig å bestille garn i nettbutikken www.Ullkurven.no eller sende en melding på det du ønsker, så pakker vi det klart til henting.
Overnattingen er åpen som vanlig.

07 01 2021 2 til er smitta

To nye smittetilfeller
Publisert 07.01.2021
Det er i dag påvist to nye covid-19 smittetilfeller i Rødøy. Begge er nærkontakter i forbindelse med det utbruddet som nå har i alt 14 påviste tilfeller knyttet til hverandre. Alle smittede er i isolasjon, en er utenfor kommunen.
Smittesporing og testing av nærkontakter pågår. Du hører fra våre smittesporere om du er oppgitt som nærkontakt med en av de som har fått påvist smitte. Dersom du har konkrete spørsmål om din situasjon, ta kontakt direkte med smittesporingen på telefon 908 35 341, 959 65 660 eller 400 31 886.

06 01 2011 god kontroll

Vi følger alle nasjonale føringer – se lenken under.
Vi har god kontoll på smittesporingen så langt. Vi ser at vi er er svært sårbare, og blir påvirket av at mange er i karantene i påvente av testresultater. Vi har derfor i tillegg innført noen lokale tiltak, i lys av den lokale smittesituasjonen:
* Gjerøy skole har digital hjemmeundervisning til 15. januar, og Rødøy skole til 8. januar.
* Barnehager drives etter prosedyrer for gult nivå, og øvrige skoler rødt nivå.
* Det er stengt for besøk på begge omsorgssentrene.
* Gymnastikk skal skje ute. Alle svømme- og idrettshaller/gymsaler er stengt i to uker.
* Biblioteker og samfunnshus er også stengt i to uker.
* Rådhuset er stengt for besøkende.
* Legekontorene er stengt for besøkende uten avtale.
* Gjenbruksstasjonen er stengt i to uker.
Vaksineringen starter i morgen. De første dosene går til beboere på omsorgssentere.
Vi oppfordrer alle til å respektere og å følge de rådene som gis. Unngå all unødig sosial kontakt, og følg smittevernrådene: vaske/sprite hender, hoste i papir/albuekrok, hold en meters avstand, hold deg hjemme om du er syk, og test deg om du har symptomer eller vært i kontakt med noen med påvist smitte.

06 01 2011 tilfeller

Rødøy kommune deler en COVID-19-oppdatering.

Vi har fått påvist ni flere med covid-19. Det er totalt 11 påviste tilfeller i Rødøy kommune i dag. Alle er kjente nærkontakter, og er i isolasjon. Smittesporing og testing pågår.
Det har vært gjennomført flere tester, og vi venter nå svar på 17 utestående prøver.

På grunn av kommunens smittesituasjon er legekontoret stengt for besøkende uten avtale. Har du behov for legehjelp ring oss på telefon 750 98 550.
Våre åpningstider er mandag til torsdag 09:00-11:30 og 12:30-14:00. Fredag 09:00-11:30.
I hastesituasjoner og utenfor åpningstiden må du kontakte legevakt på telefon 116 117. I nødsituasjoner 113.
Vi minner om at vi har stor pågang på våre linjer. Dersom du er oppgitt som nærkontakt av en smittet skal du ha blitt kontaktet av vår smittesporing.
Dersom du har videre spørsmål om dette, ta kontakt direkte med smittesporingen på telefon 959 65 660 eller 400 31 886. Følg med på våre nettsider, vi oppdaterer fortløpende.

06 01 2021 COVID-19 oppdatering

Rødøy kommune deler en COVID-19-oppdatering.

KONTAKT ANGÅENDE SMITTESPORING
Vi har stor pågang på våre linjer. Dersom du er oppgitt som nærkontakt av påvist smittet skal du ha blitt kontaktet av vår smittesporing.
Dersom du har videre spørsmål angående dette, ta kontakt direkte med smittesporingen på telefon 959 65 660 eller 400 31 886. Følg med på våre nettsider som vi oppdaterer fortløpende.
Om du har spørsmål om koronaviruset får du mer informasjon på Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00-15.30). På helsenorge.no finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål.

04 01 2021 Gjenbrukstasjon stengt

Rødøy rådhus er stengt for besøkende
Publisert 04.01.2021
På grunn av nasjonale føringer om hjemmekontor, og så lenge vi har en smittesituasjon i kommunen, stenges Rødøy rådhus for besøkende. Dette vil gjelde fra mandag 4. januar og inntil videre.
Sentralbordet vil være åpent som normalt, hverdager mellom klokken 09.00 og 15.00. Direktenummer til saksbehandlere finner du her.
Vi beklager situasjonen!

04 01 2021 Rådhuset

Rødøy rådhus er stengt for besøkende
Publisert 04.01.2021
På grunn av nasjonale føringer om hjemmekontor, og så lenge vi har en smittesituasjon i kommunen, stenges Rødøy rådhus for besøkende. Dette vil gjelde fra mandag 4. januar og inntil videre.
Sentralbordet vil være åpent som normalt, hverdager mellom klokken 09.00 og 15.00. Direktenummer til saksbehandlere finner du her.
Vi beklager situasjonen!

04 01 2021 Legekontoret

Legekontoret og kontakt om smittesporing
Publisert 04.01.2021
Oppdatert
På grunn av kommunens smittesituasjon er legekontoret stengt for besøkende uten avtale. Har du behov for legehjelp ring oss på telefon 750 98550.
Våre åpningstider er mandag til torsdag 09:00-11:30 og 12:30-14:00. Fredag 09:00-11:30.
I hastesituasjoner og utenfor åpningstiden må du kontakte legevakt på telefon 116 117. I nødsituasjoner 113.
Vi minner om at vi har stor pågang på våre linjer. Dersom du er oppgitt som nærkontakt av en smittet skal du ha blitt kontaktet av vår smittesporing.
Dersom du har videre spørsmål om dette, ta kontakt direkte med smittesporingen på telefon 959 65 660 eller 40031886. Følg med på våre nettsider vi oppdaterer fortløpende.Vi har stor pågang på våre linjer. Dersom du er oppgitt som nærkontakt av påvist smittet skal du ha blitt kontaktet av vår smittesporing.
Dersom du har videre spørsmål angående dette, ta kontakt direkte med smittesporingen på telefon 959 65 660 eller 400 31 886. Følg med på våre nettsider som vi oppdaterer fortløpende.
Om du har spørsmål om koronaviruset får du mer informasjon på Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00-15.30). På helsenorge.no finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål.

03 01 2021 Gjerøy

Hallvard Monsen
Hei, dette er jo nå kjent for mange på Gjerøy og omeng, men vi på Øvergården ønsker å infomere. Stig og Jorunn + Peter testet seg for Covid-19 den 31.12.20. Vi fikk svar om positivt test på Covid i dag den 03.01.21(Jorunn har ikke fått svar enda men er syk)
Vi er fortvilte over situasjonen vi og alle andre er i nå....

03 01 2021 Nytt år og smitten er kommet også til Rødøy

To personer bekreftet smittet av covid-19
Virus.png - Klikk for stort bilde

Det er i dag bekreftet at to personer er smittet av covid-19. Vi frykter at flere kan være smittet. Smittesporing pågår. Nærkontakter kontaktes fortløpende, settes i karantene, og testes.

Kommunens krisestab innfører nå en rekke tiltak for å slå ned utbruddet så raskt som mulig, og få kontroll på situasjonen. Vi har stengt begge omsorgssentrene for besøk, og det er innført strengere smitteverntiltak i hjemmetjenesten, inntil vi kommer lenger i smittesporingen.

Gjerøy skole vil være stengt mandag 4. januar – nærmere beskjed kommer. Barnehager og barneskoler åpner etter prosedyrene for rød beredskap, i tråd med nye nasjonale smitteverntiltak.

Leder for helsetjenesten har ansvar for håndteringen lokalt. Vi er i dialog med sentrale helsemyndigheter som bistår med råd i håndteringen av utbruddet.

De nye nasjonale smitteverntiltakene omfatter også restriksjoner for sosial kontakt, reiser, undervisning, arbeidsplasser, butikker og idrett. Det innføres nye regler for private sammenkomster og arrangement, uteliv og serveringssteder. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i og å følge disse, så vi kan bidra til å begrense ny økning i smitte nasjonalt og lokalt.

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med legekontoret for å bli testet for Covid-19.

Hvis du har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal du holde deg hjemme. Ved behov for helsehjelp skal du kontakte legekontoret på telefon. Du skal ikke oppsøke lege eller annen helsetjeneste.

Har du symptomer, bli hjemme og ta kontakt per telefon 75 09 88 50 eller 116117, så vil du få beskjed om hva du skal gjøre.

Her finner du mer informasjon

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30)
helsenorge.no
På helsenorge.no finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål
For å stanse spredning av Covid-19 er det viktig at alle følger smittevernrådene

Hold avstand – husk meteren
Bli hjemme hvis du er syk
Vask hendene
Host/nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har det for hånden
Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
Oppdatert informasjon finner du på Koronaviruset: tiltak og hendelser i Rødøy kommune.

2021 januar

Rokk Kafe - varetelling ved årskifte

Mens man står på hodet i garnnøster og teller knapper, garn og strikkepinner, er det litt tid til å mimre tilbake for 5 år siden.Akkurat i dag så det slik ut når vi startet å rydde det første klasserommet som etter en liten stund ble til garnbutikken. Som dere ser, er det blitt litt endringer siden vi startet med å pusse opp de første lokalene for 5 år siden.