2020 februar

9. feb, 2020

Kila

Ludmila Korneeva
♟♟♟Sjakkspilling for alle interesserte! ♟♟♟
Velkommen innom for sjakkspilling førstkommende søndag 9.februar kl.13.00-15.00 (samtidig som klatring) på Blokktindrommet.♟♟
Skolen har mange sjakkbrett, så det er bare å møte opp!

5. feb, 2020

Næringliv

Miniseminar onsdag 5. februar: Bærekraftig reiseliv – verdiskaping for lokalsamfunn og besøkende!
Meløy Næringsforum inviterer i samarbeid med MU KF, Meløy kommune og Visit Bodø til miniseminar om bærekraftig reiseliv.

Det er åpent for alle interesserte, og vi håper dere som jobber med eller er interessert i reiseliv i Rødøy kan møte!

Tid. 5. februar kl. 17.30 – 21.00

Sted: Amfiet ved Spildra skole, Ørnes

Påmelding innen 1. februar på https://www.meloynf.no/ eller på SMS: 90121129

1. feb, 2020

Myken

Si hei til Oskar, ny butikkdriver på Myken!

Oskar tar over stafettpinnen etter Maren, som etter å ha gjort en kjempeinnsats har fløyet videre til nye eventyr. Vi er så glade for at Oskar nå er på plass på Myken og sørger for at vi får vårt daglige brød, våre yndlings-sweatshirts og ikke minst alt smågodt og potetgull vi trenger i hverdagen. Oskar er fra Island, men har bodd mange år i Norge hvor han har drevet både med butikk, fisk og pølser, så dette blir bra

Oskar og hans firbente venn Bowie er ikke bymennesker, de ville så gjerne flytte ut av byen og ut i naturen, og da havnet de her - vi ønsker dere begge velkommen til Myken, og så må vi få et bilde av Bowie etterhvert også da

2020 januar

27. jan, 2020

Enebolig tilsalgs i Rødøy

Enebolig sentralt i Tjongsfjorden(skolebakken 58) på 150kvm. med 4 soverom, 2 bad, kjellerstue, 3 boder og garasje på 25kvm, ca. 70kvm. terrasse, stor opparbeidet tomt. Ved rask kontakt kan valg av interiørløsninger velges av kjøper da eiendommen er under totalrenovering.
Pris ved valg av enkel standard ca. 1700000,- kr.
For spørsmål om eiendommen ta kontakt med Bård Krogh på tlf. 99698952/mail bkrogh53@gmail.com Mindre

23. jan, 2020

Helseundersøkelsen Nordland (Rødøy)

Vil ha nordlendinger med i undersøkelse
Denne uken sender Nordland fylkeskommune ut forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

Publisert av Ann Karin Arntsen. Sist endret 22.01.2020
I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen der mange på Helgeland blir trukket ut. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker.

Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig og lokaldrevet samfunnsutvikling i Nordland.



Første gang i Nordland

Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres i Nordland. Et representativt utvalg av over 50 000 personer fra 18 år og oppover får forespørsel om å delta.

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitet i Tromsø, der blant annet vår nabo Troms og Finnmark allerede har gjennomført undersøkelsen i sitt fylke.

Rødøy kommune ønsker at alle som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til forskning på fylkes- og landsbasis samt en lokal samfunnsutvikling der det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune.



Viktig med høyt svar prosent

Undersøkelsen søker å ta opp i seg både generelle og konkrete forhold som betyr noe for innbyggerne i Rødøy kommune. Resultatene vil utgjøre et svært viktig fundament for hvordan vi legger opp samfunnsplanleggingen i årene framover. Derfor er det viktig at alle som får invitasjon til Fylkeshelseundersøkelsen deltar.

Redaktør her fikk forespørsel og har SVART.

22. jan, 2020

HUBRO

Marianne Skogsholm har delt en lenke.
22. januar kl. 17:49
Lokallaget er svært interessert i gamle og nye opplysninger om hubro i Meløy, Rødøy og Gildeskål. Alle opplysninger av interesse, da det er svært viktige i lokallagets arbeid med kartlegging av hubro i vårt distrikt. PS: Spør gjerne eldre familiemedlemmer om de har hørt/sett hubro.
Ta kontakt pr. e-post eller telefon.

22. jan, 2020

Rokkhuset GIR SEG IKKE

VI GIR OSS IKKE!!!

Ågskardet, 22. Januar 2020
Statsminister
Erna Solberg

Råkk Huset AS
Ågveien 45
8184 Ågskardet

ANGÅENDE ØKTE FERGEPRISER I NORDLAND FYLKE

Kjære Statsminister!
Nordland Fylkeskommune økte 1. januar prisen på fergebillettene med opptil 44 % på fergesambandene langs FV17. De har nå vedtatt å sette prisene ned igjen med en generell prisøkning på 3.1 % fra 28. Januar.
De siste årene har prisøkningen på fergesambandene i området vært høyere enn generell prisstigning på andre varer og tjenester.
Nordland Fylkeskommune har også flyttet takstsonene på fergestrekningene, slik at det for eksempel på fergesambandet Forøy-Ågskardet er flyttet fra takstsone 5 til takstsone 10. Vi har etterspurt lovligheten i dette hos Nordland Fylkeskommune, men har ikke fått svar på dette.
I sommermånedene juni, juli og august har de vedtatt å sette prisene på fergebillettene opp med 15-20 % igjen, en såkalt turistskatt, som også rammer befolkningen som bor her.
Vi driver Råkk Huset AS på Ågskardet, helt sør i Meløy kommune. Vi kjøpte den nedlagte skolen for 4 år siden og har bygd en 50-talls American diner, garnbutikk, musikkforretning og bruktbutikk. Vi er snart ferdigstilt med campingplass og overnattingsrom. Vi har et helårstilbud til befolkningen og tilbyr jobb til flere i sommersesongen hvor det ferdes mange turister i området langs den vakre Kystriksveien.
Vi har nå fått tilbakemelding fra turistene om at de ikke kommer til å legge ferien sin til kysten av Nordland, men heller velge å kjøre Saltfjellet.
Dette får store ringvirkninger for turistnæringen, næringslivet og befolkningen langs kysten i Nordland. Turistnæringen er en bransje med små overskudd og vi tåler ikke den nedgangen som nå vil komme. Konkurser og nedleggelser er resultatet av disse vedtakene. Svein Eggesvik har gått ut i media og sagt at Turistnæringen tåler dette og det kan vi på sterkeste motstride!
Vi har sendt gjentatte brev til Nordland Fylkeskommune, men det ser ikke ut til at de tar alvoret innover seg.
Vår fortvilelse er nå så stor at vi henvender oss til deg, Statsminister Erna Solberg.
Vi håper du kan bruke din myndighet til å få Nordland Fylkeskommune til å utføre den jobben de er satt til, nemlig å sikre næringsliv og bosetning langs kysten.

Mvh
Råkk Huset AS
Elin og Trygve Danielsen

22. jan, 2020

Tjongsfjord kirke

Gunn Helene Hansen
Vi inviterer til treff/mimrekveld for de som var medlem av Tjongsfjord Bygdekvinnelag. Vi teffes i peisestua ved Tjongsfjord kirke onsdag 22 januar kl. 19. Vi gjør som før at de som har anledning til det tar med litt til kaffen. Velkommen og så håper vi å treffes til en trivelig prat.
Gunn og Signe Marie.

20. jan, 2020

Fergeaksjonen

Fergeaksjonen: Forøy-Ågskardet og Jektvik-Kilboghamn
Referat fra Folkemøte på Ågskardet.
Referatet vil bli brukt som grunnlag for å skrive et protestbrev som blir overlevert ved neste fylkesting i februar.

Oppsummering fra folkemøte
Sted: Råkkhuset, Ågskardet
Tid: Torsdag 16. januar 2020 kl. 18.30 – 20.30
I panelet: Gunnar Skivik, Sørfjorden
Bodil Holmen, Øresvik
Richard Dagsvik, Fylkestingspolitiker Fremskrittspartiet
Thomas Hoff, Jektvik
Aud Angell, leder Ågskardet grendelag
Sigurd Stormo, ordfører i Meløy
Inger Monsen, ordfører i Rødøy
Helge Halsos, leder Halsa grendelag

Ordstyrer: Frank K. Heimdal, Kila
Sekretær: Ragnhild Aakre Seljevoll
Antall fremmøtte: Ca 100

Innledning
• Velkommen v/Grethe Andersen og Elin Danielsen fra Aksjonsgruppa.
• Elin Danielsen leste opp uttalelse fra Frode Lindberg, leder av Kystriksveien reiseliv.
• Presentasjon av panelet; Ordførere fra Meløy og Rødøy kommuner, to representanter for grendelag i Meløy, tre representanter for tidligere lokalutvalg i Rødøy, en fylkestingspolitiker.
• Presentasjon av ordstyrer. Saker i møtet: Prisjustering og rutekutt.
• Formål: Komme frem til felles uttalelse.

Prisjustering
Prisene på fergebilletter økt med 44 %. Har ikke vært på høring. Sto i budsjettet som underpunkt av underpunkt at det skulle bli økning, men ikke beløp. Kom som et sjokk på nyåret. Fylkeskommunen har gått tilbake på dette, men usikkert når det får virkning. Prisene skal økes igjen i sommermånedene, og blir ny økning til neste år ved innføring av den nye ordningen autopass, hvor det betales bare for bil. Vil bli merkbart for de som reiser uten passasjerer, herunder mange pendlere. Har også vært større økninger tidligere, 100 % totalt over de siste fem årene.
Innspill:
• Lite forutsigbarhet.
• Flere vurderer å si opp jobb pga. pendlerkostnader blir for høye. Dyrt å fylle på rabattkort, ikke alle har råd. Pendlerfradrag også tatt bort.
• Næringslivet tør ikke satse når det er så usikkert. Kan bli vanskelig å få folk i stillingene. Høye fraktkostnader, tjenesteytere kan miste kunder på grunn av reisekostnadene, turister snur på kaia når de får vite billettprisen.
• Mister ungdommen, ikke reelt å flytte hjem slik det er blitt. Nedgang i folketallet i alle kommuner, unntatt store sentre. «Medisin» ser ut til å være å fordoble billettpriser og kutte i ruter.
• Dyrt å reise for å besøke familie, delta i fritidsaktiviteter og andre fritidsreiser, i tillegg til pendlerkostnader.
• Blir ikke hørt, nytter ikke å protestere.
• Grønt skifte – har vi råd, og hvem skal betale regningen?
• Vanskelig for kommunene, er under press med mange saker samtidig. Greier ikke å stå imot alle endringer som kommer. Må velge bort noe for å få beholde annet. Bør være penger nok til både kultur og samferdsel. Trenger nytt fergemateriell, men ikke på bekostning av at det blir så dyrt at vi ikke kan reise.
• Er fylkeskommunen et unødvendig byråkratisk ledd, som ikke er i stand til å ta ansvaret?
Enighet om:
• Kan akseptere indeksregulering av billettprisene. Helt uaktuelt å godta økning utover det. Spørsmål om vi skal ha kyst- og småsamfunn videre. Alt henger sammen - privatøkonomi, bedriftsøkonomi, tjenestetilbud og gjennomfart.
• Befolkningen må stå sammen med lokalpolitikerne - felles kamp. Må reise seg når det bærer galt av gårde, og står alltid sterkere sammen. Viktig å se den store sammenhengen, men også at den store sammenhengen består av mange små detaljer - som den enkelte billett.
• Ønsker likt system i hele landet, ferge må være en del av veien som alle er med på å betale, det vil si gratis.
• Grønt skifte er viktig og nødvendig, men regningen må ikke legges til de som bor i distriktene. Kystfolket er heller ikke tjent med å få miljøvennlige båter hvis disse ikke kan gå, som i NEX-ruten.
• Kreve at vedtakene ikke får virkning i år, og forutsigbarhet videre.
• Møte opp personlig og levere uttalelse til de ansvarlige. Viktig å ta tak i dette nå, mens det er ferskt. Må leveres før fylkestingsmøtet i februar.

Rutekutt
Høring sendt fra fylkeskommunen, gjelder kutt i rutene Ågskardet-Forøy, Rødøybassenget og Jektvik-Kilboghamn. Gir dårligere tilbud for oss som bor her. For Ågskardet-Forøy er det forslag om samme kutt som sist – første og siste tur. Fører til at det ikke er mulig å reise fra Forøy og videre sørover med tidligferge fra Jektvik, og ikke mulig å rekke ferge fra Forøy for de som tar 21.00-bussen fra Bodø. Denne bussen er blant annet viktig for de som kommer med fly på ettermiddag/kveld, herunder offshorearbeidere, og for mulighet til å komme seg videre sørover fra Forøy når NEX blir innstilt.
Innspill:
• Også her uforutsigbart. Føler oss ikke trygge, trist utvikling i samfunnet. Må få drive med det vi skal uten å være redde for nye kutt.
• Evig kamp om samferdsel, vært det i mange år. Må kjempe om å få beholde de samme avgangene på nytt og på nytt. Får man beholde noe, blir annet tatt bort. Nytter ikke å protestere – blir ikke hørt, får ikke svar. Gir manglende tiltro til de ansvarlige politikerne.
• Fylkesveien blir stengt 14 timer i døgnet med de forslag som er kommet nå, om sommeren ca. 11 timer. Ekstra problematisk når også veien over Saltfjellet er stengt.
• Tidligere 3-skiftsordning på ferge i sambandet Forøy-Ågskardet, førte til at det ikke ble tid til vedlikehold av fergene. Ferge var ute av drift til stadighet. Med 4-skiftsordningen de siste to årene har det vært tid til vedlikehold, noe som merkes med så og si ingen kanselleringer av tekniske årsaker.
• Argument at turene brukes lite, men er viktig for de som bruker dem.
Enighet om:
• Ikke aktuelt å kutte på noe som helst, er allerede skjært inn til benet.
• Ikke akseptabelt med samme kamper på nytt og på nytt, må være forutsigbarhet.
• Be om utsettelse av tiltak også i denne saken.
• Alle må reise seg, stå sammen i felles kamp, og bruke de kontakter og organer man har. Holde trykket oppe, ikke gi seg. Sende e-poster til fylkeskommunen, og gjerne møte opp personlig – sørge for at de ikke glemmer at vi finnes.

Avslutning
Aksjonsgruppa jobber med uttalelsene, sendes grendelag og ordførere før innsending.
Uttalelse om fergekutt sendes innen høringsfristen mandag 20. januar. Uttalelse om prisjustering forsøkes overlevert personlig før fylkestingsmøtet i februar.
Takk til initiativtakere, arrangører, panelet og andre fremmøtte!

Møtet slutt kl. 20.30

14. jan, 2020

Rokk-huset

Turistnæringa ofres! Hvis reiselivet sliter, sliter alle! Vi får ikke turistene til å komme hit med en prisøkning på 20 %. Da vil også dagligvarebutikkene, andre butikker og alle som er avhengige av omsetningen turistene og feriefolket på sommeren gir, få en betydelig omsetningssvikt. Det sier seg selv at ingen tør å investere og utvide driften fremover og da går det igjen utover snekkere, rørleggere, elektrikere osv. Det er beundringsverdig at det er så lite fornuft i avgjørelsene på Fylkestinget! En annen ting er at vi som bor her, jammen reiser i både juni, juli og august vi også! Fergene er ikke øremerket turister og feriefolk på sommeren. Denne kampen er såvisst ikke over!

13. jan, 2020

Barnehage

Søknader til barnehage og skolefritidsordningen 2020/2021
Publisert 13.01.2020
Fra 2020 er søknadsfristen for barnehage og skolefritidsordning endret fra 1. april til 1. mars. Søknadsskjemaer kan lastes ned fra kommunens egen nettside, eller hentes i papirform i den enkelte barnehage/skole.
Utfylte søknader leveres til den enkelte skole/barnehage, sendes inn elektronisk med eDialog eller på papir per post til Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen. Husk at fødselsnummer ikke kan sendes per epost.
Frist: innen 1. mars 2020.
- Søknad om barnehageplass
- Søknad om plass i skolefritidsordning

12. jan, 2020

Kila

Linn Fløttkjær Krogh
8. januar kl. 23:12
Hei:)

På lørdag 11/1 og søndag 12/1 fra kl 15.00 til 17.00 blir det loppemarked fra dødsbo nede på 3KT og i skolebakken 58. Cd plater, LP plater, kassetter , stålamper , bordlamper,div glasstøy, lysestaker, messinggjenstander++ Kom innom hvis noe er av interesse.

Hilsen Bård og Rita.

9. jan, 2020

Fergebiletter

Kutter i fergeprisene etter kystopprør
NYHETER FERGE SAMFERDSEL
Av Cathrine Skogheim
Publisert:09. januar 2020, kl. 14:35

Det har kokt langs kysten av Nordland etter at fergeprisene økte kraftig 1. januar.
Nå tar fylkesrådet grep, og kutter i billettprisen.
Få nyhetene servert i innboksen.
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Det melder NRK Nordland torsdag ettermiddag.

Endringene vil, ifølge NRK, bli gjort så snart som mulig. Prisen settes ned på samtlige fergestrekninger i fylket. Det er foreløpig ikke klart hvor stor reduksjonen blir.

Priskuttet finansieres med penger fra en pott som er satt av til sikring mot økte drivstoffpriser.

Fylkestinget vedtok i desember å øke takstene på fergene for å ta inn 25 millioner kroner ekstra i billettinntekter. Noen fergestrekninger fikk 1. januar en økning i billettprisene på 20–30 prosent for en ordinær personbil, sammenlignet med 2019. For enkelte fergestrekninger er økningen opp mot 40 prosent.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), uttalte tirsdag til AN at det ikke er en ønskelig situasjon å være i.

– Jeg skjønner godt at folk reagerer. Det er fullt forståelig at denne økningen smerter. Vi vil ikke ha det sånn som dette, men denne prisøkningen er et symptom. Årsaken til at dette skjer er at vi får en dårligere økonomi i år, sier Bentzen til Avisa Nordland.

Han uttalte også at fylkeskommunen på sikt ønsker å redusere billettprisen. Tirsdag kunne han ikke si noe om når en eventuell reduksjon ville komme.

7. jan, 2020

Nye ruter - høring

Nye ruteplaner for fergene – høring
Publisert 07.01.2020
Formannskapet skal gi høringsuttalelse til de foreslåtte ruteplanene for sambandene Forøy-Ågskardet, Rødøybassenget og Jektvik-Kilboghavn. Her finner du saksfremlegget.
Saken er sendt på høring til lokalutvalgene, men det ble kort frist. Ordføreren vil gjerne høre så mange som mulig, og ber om at innspill sendes postmottak@rodoy.kommune.no. Siste frist er 19. januar 2019.

2. jan, 2020

Rødøyprisen 2019

Jonny Losvik fikk prisen for sitt kulturhistoriske og kunstneriske engasjement. Det ligger mye kunnskap og enorm kraftanstrengelsebak Losvikhagen, kunstlåven og lensmannskontoret i Gjerøyhavn.
Losvikhagen er både en botanisk og kunstnerisk opplevlese, og den har blitt viden kjent.
Kunstlåven var opprinnelig gårdens fjøs. Den er bygget om til et særpreget kunstgalleri, hvor det holdes salgsutstillinger om sommeren.
Lensmannskontoret er renovert slik det var da det var i drift fra 1917 til 1954. Selv interiøret er intakt, med bilder og gjenstander.
Losvik har med dette samlet en rekke flotte kulturopplevelser i Gjerøyhavn.
Rødøyprisen
Rødøy kommune har mange ildsjeler som gjennom sin frivillige innsats driver fram et rikt lags- og foreningsarbeid, bidrar til levende og livskraftige lokalsamfunn og gjør kommunen til en god plass å være.
Rødøyprisen er måte å takke ildsjelene for det frivillige arbeidet som legges ned. Den deles ut annet hvert år, og består av en diplom og en pengegave på fem tusen kroner. Dette var femte gang prisen ble delt ut. Det er befolkningen i kommunen som nominerer kandidater, og formannskapet som tildeler prisen.

Sist endret 02.01.2020

2. jan, 2020

Brukerbetaling

Endring i brukerbetalinger år 2020
Rødøy kommunestyret vedtok i møte 18. desember 2019, sak 090/2019, følgende endringer i brukerbetalinger fra år 2020:
Brukerbetaling til landbruk økes med 2 %

Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker økes med 2 %.
Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med 2 %.
Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 2 %.
Satsene i regulativet for avløp økes med 2 %.
Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 5 %.
Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 2 %.
Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler.

Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til inkassoloven.

Hjemmehjelp. Egenandel per måned for husholdninger med inntekt under 2G følger maksimal beløpet foreslått av Helse- og omsorgsdepartementet. Er i 2019 kr 210/mnd. Ny sats blir offentliggjort i desember 2019.
Kommunal fastsatt sats:
- Inntekt 2-3G kr 870/mnd
- Inntekt 3-4G kr 1.270/mnd
- Inntekt 4-5G kr 1.580/mnd
- Inntekt over 5 G kr 1.890/mnd
Kost
- Middag økes fra kr 81 til kr 83
- Frokost/kvelds økes fra kr 43 til kr 44
- Abonnement full kost settes til kr 4.600/mnd. Ved fravær som gir pause i tjenesten, f.eks. innleggelse sykehus/institusjon eller avtalt fravær utover en uke og mindre enn en måned, reduseres prisen med kr 1.150/uke.
Trygghetsalarm
- Drift økes fra kr 216 til kr 220/mnd
- Installering økes fra kr 480 til kr 490
Korttidsopphold i institusjon følger Helse- og omsorgsdepartementets årlige regulering. Er i 2019
- kr 165/døgn
- kr 85/dag eller natt
Langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Satsene for foreldrebetaling i barnehagen per måned økes slik:
År 2019 År 2020
Inntil 16 timer/uke 1380 1475
Inntil 24 timer/uke 1930 2025
Inntil 32 timer/uke 2430 2525
Over 32 timer/uke 3040 3135
Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:
År 2019 År 2020
Inntil 16 timer/uke 180 200
Inntil 24 timer/uke 270 290
Inntil 32 timer/uke 360 380
Full plass 450 470
Satsene for foreldrebetaling i SFO per måned økes slik:
År 2019 År 2020
1-10 timer/uke 1180 1280
Over 10 timer/uke 1450 1505
Helårs SFO 2500 2650
Semesteravgiften i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra august 2020:
År 2019 År 2020
Instrumentalundervisning 950 985
Lydstudio/notelære 950 985
Gruppeundervisning/drama/kor 770 755
Instrumentleie 550 585
Dt vises ellers til særutskrift k.sak 090/2019, hvor også endringer i satser for skattøre og eiendomsskatt fremkommer.