Hva skjer hvor = 2018

DNK

2018 04 02

Rødøy menighetsblad

Rødøy menighetblad er kommet som "nytt blad", i a-5 format og 8 sider. Egen utgivelse nå etter at kommunens informasjonsblad "Rødøy-Løva" ble nedlagt. Meninghetsbladet var noen år del av dette blad. Det planlegges 4 utgaver i året av det nye bladet, første utgave (1/2018) er da kommet.

Rødøya

2018 03 03

Rødøyløva historielag

Innkalling til Årsmøte i Rødøyløva Historielag lørdag 3 mars kl.11.00
på det gamle postlokalet på Smiholmen -Rødøya.
Velkommen.

Verangfjorden

2018 04 17

Nordvernes - stengt kai

Opphør av anløp Nordværnes
Publisert 17.04.2018


Nordland fylkeskommune melder at båtrute 18-411 inntil videre ikke vil anløpe Nordværnes. Dette på grunn av oppsigelse av avtale om bruk av kai og ekspeditør. Ordningen trer i kraft fra og med 1. mai 2018 og vil gjelde inntil videre.
Ruteplan gjeldende fra 1. mai 2018

2018 02 01

Nordvernes UTE

Ruteplan båtrute
NEX RUTE I BODØ - HELGELAND, RUTE 23-731
Rødøy øyene har gjort en god jobb og berga rutene. Rødøy SP har ikke fullt med på hva som har skjedd i prosessen - og tapte for øyene som arbeidet bedre mot dette. Gratulerer øyene for godt arbeide. Skrekk og gru om SPs arbeide.
Og ekspedisjonen blir vel da nedlagt med en gang, slik det ble sagt/skrevet fra ekspeditøren! Tomme trusler eller? - man får se....

Tjongsfjorden

2018 04 14

Tjongsfjordrevyen 2018

Melding i fjesboka 12.1.2018:
Merk deg datoen 14.april... da blir det TJONGSFJORDREVY på samfunnshuset.