HVA OM åra 2000 og 2001

2001

2001 08 07

Post i Butikk Tjongsfjorden

2001
ETABLERING AV POST I BUTIKK

7.8.2001 vil Tjongsfjorden postkontor bil lagt ned og erstattet med Post i Butikk i Vågaholmen og Jektvik.


I Vågaholmen vil Post i Butikk bli etablert i butikken til Postens samarbeidspartner Bunnpris Vågaholmen. Det vil bli sendt en egen melding til oppsitterne inneholdende opplysninger om tjenestetilbud, åpningstider mv.

Landposttjenesten vil bli utført som tidligere når det gjelder den vanlige posten.

Oppsittere i Vågaholmen som bor inntil I km vei fra nevnte butikk, vil imidlertid ikke

bli betjent av landpostbudet når det gjelder bokførte sendinger (pakker, rek. brev osv.)

Meldesedler for slike sendinger samt utbetalingskort vil bli lagt i postkassen, og vil måtte hentes på butikken til Bunnpris Vågaholmen.

Innlevering, av bokførte sendinger vil måtte gjøres på butikken.

Vi har registrert at du (eventuelt sammen med de personer som får post i samme
postkasse) bor innenfor en avstand av I km fra nevnte butikk. Du underrettes hermed om den endringen som skjer fra 7.8.2001

Vi håper at du som kunde vil være fornøyd med den nye postordningen.

Med vennlig hilsen
Posten Norge BAKilde nr 1: Brev av 10.7.2001 fra Endringsorganisasjonen Bodø v/rådgiver Rudolf Arntzen til postmottakere som soknet til nedlagte Tjongsfjord Postkontor.

År 2001

Uten dato

2001 Ferdaveger

I denne boken er det en artikkel som er skrevet av Kolbjørn Lorentzen om en bru i Verangfjorden. Den er også tatt med i en av historielagets årbøker.

2001 - Lyskraft og Livskraft

AS Rødøy-Lurøy kraftverk gjennom 50 år.
Forfatter: Bjørn Barth Jacobsen.
En historie om AS Rødøy-Lurøy Kraftverk i lys av regional, lokal og nasjonal utvikling 1945-2000.
© AS Rødøy-Lurøy Kraftverk.
Boka kom ut i 2001.
Den ble tilsendt alle aksjonærer i selskapet. Kan muligens være til salgs hos utgiver.

2001 - Hestmannøy - øya og folket

GÅRDSHISTORIE OG LITT MER OM HELE HESTMANDØY - gården STORE SELSØY (STORSELSØY), men også Lurøy delen av øya.
2. utgave. 1. utgave - se forrige bokside.

2000

Uten dato

2000 - "Torrisan"

"TORRISSAN" fra Æsvika i Meløy.
Utgitt: 2000.
© Karl-Ove Torrissen.
Slektesbok med foto.
I hovedsak fra Meløy, men også fra Rødøy og andre steder i landet.

2000

2000.08.24

Posten lokalt orienterer

Rundskriv fra teamleder i Team Tjonsfjorden (Posten Norge) 24.8.2000.
Postbanken avvikler ordningen med BOKkonto.
Ut går: Rød bok, Gullbok eller Honnørbok i Postsparebanken.
Stopp med innskudd og uttak fra og med 4.9.2000.