Kai i Våga - anløpsstedet Vågaholmen

Diverse etter år

2005 08 25

Fylkestilskott til ekspedisjonskaia i Våga

Nyheter 25/08 2005
Fylkestilskott til ekspedisjonskaia i Våga

Vågaholmen eksp kai (foto:pas)
Fylkesrådet i Nordland har innvilget et tilskott på 160.000 kroner til reparasjon av ekspedisjonskaia på Vågaholmen i Rødøy. Tilskottet kommer fra fylkeskommunens kaifond og gis på bakgrunn av et totalt kostnadsoverslag på 848.000 kroner som skal oppgradere trekaia. Prosjektet omfatter cirka 29 meter ny kaifront foran eksisterende trekai, samt utbedring og bygging av cirka 13 x 3 meter kai mellom trekaia og kommunens betongkai. I tillegg skal det anlegges nytt dekke på deler av trekaia. Fylkeskommunen peker i sitt vedtak på at det er tilfredsstillende at det er lagt opp til skille mellom person- og godstrafikk over kaiene. Fylkeskommunen forutsetter videre at reparasjonene skal skje i nært samarbeid mellom kaieieren og OVDS.
Ved pas, kl 19:57