Signe Pettersen Aag - g. Norum

Signe

Ane 01

Signe

Foreldre

Ane 2

Bendik Anton Pettersen

Født i Røsæg, Beitstad kommune i Nord Trøndelag - 17. september 1840. Død 27, juli 1921. Far til ane 7 - Signe Marie Pettersen, g. Norum, og 12 øvrige søsken …

Ane 3

Dorthea Marie Amundsdtr, Aag

Datter av ane 30-31 Amund Johnsen og Jacobine O. Johnsen.
Mor til 13 barn, hvorav ane 7 – Signe Marie Pettersen, g. Norum.

Tippoldeforeldrene

Ane 4

Peter Andreas Nikolaisen Røsæg - Beitstad

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 5

Ane Jakobsdatter Kvarving - Beitstad

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 6

Amund Johnsen

Bosatt Kjeldal Indre i Meløy

Ane 7

Jacobine Ovidia Johnsen

Jacobine er datter av ane 62 John Jacobsen og 63 Dorthea Michaline Angell

2dre TIPP - 4te generasjon

Ane 8

Nikolai Pedersen Røsegg

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 9

Anna

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 10

Jakob Kristoffersen Kvarving

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 11

Elen Jakobsdtr Kvarving

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 12

John Jakobsen

Skipper og gårdbruker på Øvre Valle i Meløy.

Ane 13

Dorothea M. Angel

3dje TIPP - 5te generasjon

BEITSTAD slekt

Ane 16

Peder Nikolaisen Røsegg

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).
Far til ane 8 Nikolai Pedersen Røsegg

Ane 17

Judit Oldsdtr Røsæg

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).
Mor til ane 8 Nikolai Pedersen Røseg

Ane 18

Peder Bårdsen Rostad Svarva

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).
Far til Ane 9 Anna - gift med Nikolai Pedersen Røsegg
Sønn av ane 36 Bård Størkersen

Ane 19

Jødda Pedersdtr Svarva

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 20

Kristoffer Olsen Kvarving

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 21

Kristine Jakobsdtr Lund

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 22

Jakob Bårdsen Rostad

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane 23

Marit Olsdtr Kvarving

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

RØDØ- OG MELØ-SLEKT

Ane 24

Jakob Olsen

Født Oldervik i Rødøy, død på Meløen i Melø.
Far til ane 12 John Jakobsen

Ane 25

Sophia Holdberg Jonsdtr

Jakob Olsen sin 2dre ektefelle.
Mor til ane 12 John Jakobsen

Ane 26

Hans Christian Angell

Skipper og handelsmann på Øvre-Valle i Melø.
Far til ane 13 Dorothea M. Angel

Ane 27

Ingeborg Marie Hvid Angell

Bosatt som gift på Øvre-Valle i Meløy.
Mor til ane 13 Dorothea M. Angel

4dje TIPP - 6te generasjon

BEITSTAD slekt

Bård Størkersen

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ane Sivertsdtr Rostad

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Peder Olsen

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Marit Rasmusdtr

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Ole Mikalsen

Elen Olsdtr Holtan

RØDØ slekt

Ane 48

Ole Nilsen

Ole døde 7.6.1820 på gården Oldervik i Rødøy.
Gårdbruker på Oldervik i Rødøy.
Lenke til side hvor han omtales mer.

Ane 49

Karen Jakobsdtr

Gårdbrukerkone på Oldervik i Rødøy
Lenke til side hvor hun omtales mer.

MELØ slekt

Ane 50

Jon Pedersen

Født på Meløen, bosatt Øsund-Øren som gårdbruker.
Far til ane 25 Sophia Holberg Jonsdtr

Ane 51

Alette Johanna Colding

Bosatt som gårdbrukerkone på Øsund-Øren i Meløy.
Mor til ane 25 Sophia Holberg Jonsdtr

Ane 52

Rasmus Angel

Skipper og handelsmann på Øvre Valle i Melø,
Far til ane 26 Hans Christian Angell

Ane 53

Dorothea Hansdtr Ellingsen

Ektefelle til skipper og handelsmann - bosatt på Øvre Valle i Melø.
Mor til ane 26 Hans Christian Angell

Ane 54

Christen Albrecht Angell

Handelsmann på Grønø i Melø,
Far til ane 26 Hans Christian Angell

Ane 55

Maren Mikalsdtr Hvid

Ektefelle til Christen Albrigt Angell
Mor til ane 26 Hans Christian Angell

4dje TIPP - 6te generasjon

BEITSTAD slekt

Sivert Pedersen Rostad (1)

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Randi Johnsdtr Rostad (1)

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune

Sivert Pedersen Rostad (2)

Gårdbruker Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

Randi Johnsdtr Rostad (2)

Gårdbrukerkone Beitstad i Nord Trøndelag (Nå en bygd i Steinkjer kommune).

RØDØ slekt

Nils Jensen

Gårdbruker i Oldervik i Rødø.

Kirsten Jakobsdtr

Gårdbrukerkone i Oldervik i Rødø.

Peder Ellingsen

Skipper og handelsmann på Meløen i Melø.

Karen Jonsdtr

Ekefelle til skipper og handelsmann på Meløen i Melø.

Jørgen Berntsen Golding

Skipper i Selvær

Randine Olsdtr Norum

Ektefelle til skipper i Selvær.

Hans Rasmussen Angell

Ektefelle til skipper i Selvær.

Ingeborg Blix Hvid

Ektefelle til handelsmann i Grønø i Melø.

Hans Ellingsen

Skipper og handelsmann på Øvre Valle i Melø.

Kirsten Johnsdtr

Ektefelle til skipper og handelsmann på Øvre Valle i Melø.

Jørgen Erikssønn Blix

Eier og driver av borgerleiet Kapstøen i Bodin. Drev handel og gjestgiveri.

Maren Michalsdtr Hvid

Ektefelle til handelsmann på Kapstøen i Bodin.

5the TIPP - 7nte generasjon

Elling Pedersen

Gårdbruker på Dalen i Melø.

Dorothe Christophersdtr

Gårdbrukrkone på Dalen i Melø.

Jon Trondsen

Bruker av Melø gård I Melø.

Anna Willumsdtr

Ektefelle til Jon Trondsen

Ole Hermandsen Norum

Var borger i Æsvik i Rødø

Johanna Olsdtr Storch

Ektefelle til Ole Hermansen Norum og var bosatt i Æsvik i Rødø.

Rasmus Mortensen Angell

Judithe Carstensdtr Volqartz

Ektefelle til Rasmus Mortensen Angell.

Michael Hvid

Stiftsskriver i Salten

Anne Eriksdtr Blix

Ektefellen til Michael Hvid

Elling Christophersen

Skipper og handelsmann på Fiskevaag i Saltdalen.

Karen Jensdtr

Ektefelle til skipper og handelsmann Elling Christophersen.

Jon Andersen

Skipper og Proprietær - bosatt på Øvre Valle i Melø.

Dorothea Trondsdtr

Ektefelle til Jon Andersen på Øvre Valle i Melø.

Erik Pedersønn Blix

Gårdbruker på Ilstad i Bodin

Karen Johannesdtr Schrøder

Ektefellen til Eriks Pedersønn Blix, gårdbruker Ilstad i Bodin.