Krig og forsvar

Noe om krig og forsvar, okkupasjonen under siste krog og litt mer...

Tilbake...

2018

2012

© RLA. (22029). Avisa Nordland mai 2015.

Skramstads forlis

 

 

Materialtype:

1968

Minnegudstjeneste

Minnegudstjeneste. Det er planlagt minnegudstjeneste i Tjongsfjorden søndag 6. oktober i forbindelse med at det er 25 år siden krigskatastrofehendte ute på Rødøyfjorden, der mellom annet også en nordmann mistet livet. På minnegudstjenesten vil domprost Iversen og sokneprest Ek delta, og inntektene vil da i sin helhet gå til Den norske sjømannsmisjon”. (1968.3).

Det var samlet mye folk til minnegudstjeneste i Tjongsfjorden søndag 6. oktober der domprost Johan Iversen var med. Det ble tatt opp offer til Sjømannsmisjonens arbeid, og det kom inn i alt kr 590”. (1968.4).

1943 - "All ting er en overgang"

© Falcharkivet.

Postkort mottatt av firma Joh Falch Tjong under krigen.  "Alt er en overgang ---".  Det er vel krigen det tenkes på.

Nyttårskort fra Hæggernæs, Bergen. Handelsfirma Joh. Falch er mottaker. Det er året 1943. "ALL TING ER EN OVERANG". OGSÅ OKUPASJONEN. OG MANGEL PÅ MEL OG RASJONERING.  

Noen historier som skjedde under krigen

Artikkel i Rødøy historielags årbok nr 1.
Engelskmenn ombord. Nifst opplevelse fra tysk vaktbåt under krigen. Artikkel skrevet av Kåre Bang.

Nisselua som "symbol".

AUKRUST, KJELL. Nisse sover i rød nisselue (Oppi 583/2). Under krigen var det forbudt med RØD NISSELUE. Men er er kort brukt i 1944 hv han ligger i en "sovepose" laget som en nisselue,