Hva om - 1970-årene

1975

Desember

Kommunestyremøte

Kommunestyremøte - referat fra siste møte.
- Representanter til laksestyret i Norland
- Søke lån til egenkapitel i Husbanken
- Lønn til valgstyrets formann og medlemmer
- Satser for skatteberegning
- Tomt til ny lærerbolig Selsøyvik, pris bestemt.
- Overtakelse av veien til Haugen på Gjerøy
- Tilskudd til telefonhold styrer Nygård skole
- Internatleder ved Tjongsfjord internat
- Jonny Olsen, vei til brygge som sysselsetting
- Regine Jensen - anbefalt som ekspeditør Nordvernes
- Valg av lagrettmenn

Kilde: Nordlandsposten 16.12.1975. (RLAs klipparkiv).

Desember

Generalplanarbeide

Delte meninger om det videre generalplanarbeide i Rødøy. Artikkel ved NPs Rødøymedarbeider.

Kilde: Nordlandsposten 16.12.1975. (RLAs kli

September

Leserbrev

Hva vil valgkampet i Rødøy gi oss? Langt leserbrev fra en som kaller seg med et vanlige navnet: "En skatteyter".

Kilde: Nordlandsposten 11.09.1975 (RLAs klipparkiv).

September

Budsjettdebatt

Fra budsjettdebatten i Rødøy: Kommunens økonomiske stilling bedret.
Artikkel ved NPs Rødøy medarbeider.

Kilde: Nordlandsposten 16.12.1975. (RLAs klipparkiv).