Hva har skjedd

Hva skjedde i Rødøy og når skjedde det? Det er det jeg prøver å få frem med disse sidene...men svært mye skjer og det er ikke sikkert jeg får med alt...